Dārza veidošana

Dārza veidošana ir komplekss vairāku posmu process, kurš ietver gan sākotnējās idejas radīšanu, gan tās attīstīšanu līdz detalizētam projektam, gan arī dārza ierīkošanu pēc projekta un tā regulāru kopšanu. Katram posmam dārza veidošanā ir izšķiroša nozīme, un visi posmi ir nepieciešami, lai radītu brīnišķīgu, harmonisku dārzu, kas īsteno īpašnieka sapņus.


 .