Dendroparks
Cilvēks veido vidi - vide veido cilvēku
 

Dārzs - dziednīca dvēselei Dārzs - āra telpa

Dārzs ir mājas turpinājums. Cilvēks labiekārto savas mājas, lai justos ērti, komfortabli un patīkami. Tāpat arī dārzā cilvēks var relaksēties pēc darba dienas, atjaunot spēkus, pavadīt laiku kopā ar draugiem un ģimeni.
Lai dārza telpa patiktu gan pašiem, gan ciemiņiem, tā jāizveido pēc iespējas skaistāka, ērtāka un racionālāka. Mēs jums piedāvājam savu palīdzību dārza telpas izveidošanā un uzturēšanā.
Viens cilvēks nevar būt speciālists visās nozarēs. Un tieši tāpēc labāk ir lūgt profesionāļu padomu un palīdzību, nevis pieļaut daudzas kļūdas, lai kārtējo reizi pārliecinātos par vecā teiciena "skopais maksā divreiz" patiesumu.

Dārzu māksla

Dārza uztvere un izpratne dažādiem cilvēkiem var būt ļoti daudzveidīga. Dārzu mēs uztveram kā āra dzīvojamo telpu, kā vidi dažādām darbībām: aktīvai un pasīvai atpūtai, kā arī daudzām praktiskām nodarbēm un vaļaspriekiem. Dārzam ir reprezentatīva nozīme, tas liecina par īpašnieku gaumi, dzīvesstilu un tas var simboliski atklāt arī īpašnieku pasaules uzskatus un redzējumu. Sezonu gaitā dārzs var radīt daudzveidīgas, spilgtas noskaņas, kā arī iedvesmot darbam un pārdomām. Dārza uzbūve, tā arhitektūras elementi, augu klāsts un to izkārtojums ietver sevī arī tautas mentalitātes pamatvērtības un ainavisko identitāti. Katrs dārza īpašnieks saikni ar dārzu bieži uztver kā zaudētās saiknes ar dabu atjaunošanu, tādejādi dārzam piemīt arī nostaļģiska nozīme, kas ļauj cilvēkam izjust sevi kā daļu no dabas un palīdz saglabāt garīgu līdzsvaru. Dārzu mēs uztveram arī kā konkrētas vides, apkārtnes ainavas sastāvdaļu, un tas var sevī ietvert šīs vides raksturīgākās iezīmes un uzbūves pamatprincipus, lai veidotu vienotu un līdzsvarotu dzīves vidi.
Dārzs ir kompleksa, daudznozīmīga vērtība, tā izstrāde ir sarežģīts process, kur jāņem vērā virkne dažādu apsvērumu. Dārzs ir arī individuāla vērtība katram tā apmeklētājam, tādēļ nevar būt vienotas receptes visu dārzu izstrādei, bet gan, veidojot katru dārzu, ir jāņem vērā īpašnieka personība. Lai izveidotu ērtu, harmonisku un daudzpusīgi vērtīgu dārzu, ir jāveic komplekss darbs noteiktā secībā, sākot ar esošās situācijas analīzi, plānojuma koncepcijas un stila izvēli un beidzot ar dārza ierīkošanu un regulāru kopšanu.

 .